Exkursioner och seminarier under 2019

Ett nytt spännande skogshistoriskt år väntar. Styrelsen har satt ihop ett preliminärt program med ett tiotal exkursioner som spänner från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Hela programmet kommer ut till medlemmarna under februari 2019 i Tidender nr 1, förutom här på hemsidan. Närmaste programpunkter är årsstämman, som i år äger rum i Jönköping 20 mars, samt ett seminarium om skogsägarrörelsens historia, som hålls hos LRF i Stockholm den 1 april.

Deltagaravgifter:
Medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet: 200 kronor
Ännu ej medlem: 300 kronor

Betalning görs på plats, kontant eller Swish. I priset ingår förmiddagskaffe och lunch.

Alla aktiviteter erbjuds till självkostnadspris.


Kommande aktiviteter
Bilder från tidigare aktiviteter
Avslutning på Lettlandsresan 2015 vid  Mežotne slott.
Skogen i ljud och toner, Mora-Orsa 2014
Professor Lars Östlund visar barktäkt i Lappland 2014.
Seminarium i Växjö 2015 om Södras grundare Gösta Edström.
Nordisk Skogshistorisk konferens i Västerbotten 2014
Alléexkursion i Skåne med Patrik Olsson 2015.
Exkursion på Tagel med Lars Kardell 2014
Exkursion i Norberg med Gert Magnusson 2011.
Exkursion om skogsbete i Jumkil med Urban Emanuelsson 2012.
Ljunghedsexkursion i Vrå, Halland 2013.

Varje år arrangerar vi ett tiotal exkursioner, kurser och seminarier runt om i landet. Eftersom medlemmarna är spridda över landet strävar vi efter att också fördela aktiviteterna över landet.

Aktiviteterna spänner över ett brett spektrum av ämnen: allt ifrån flottning och brukshistoria till naturens successiva förändring i bondelandskapet och aktuell skogsforskning.

Flera av exkursionerna är resultatet av initiativ som tagits av Sällskapets regionala kontaktpersoner. Skogshistorien är ju i hög grad lokal och det finns i princip oändligt många skogshistoriska företeelser i vårt land som är värda att lyfta fram och studera närmare.

De flesta av Sällskapets exkursioner och andra aktiviteter brukar vara intressanta även för dem som inte är specifikt intresserade av skogliga frågor men som har ett kulturhistoriskt intresse. Genom att både tidningarna Skogen och Skogsland välvilligt låter oss annonsera aktiviteterna hittas de av allt fler icke medlemmar, vilket är mycket glädjande.

 

Till månad

Februari, 2019

mån

tis

ons

tors

fre

lör

sön

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Inga evenemang