Skogen har alltid haft stor betydelse i Sverige

Skogshistoria är ett begrepp som rymmer nästan hur många aspekter som helst – från de första träden som slog rot i vårt land, via sågtimmer och trätjära till flottning till papper, kalhyggen och biologisk mångfald. I den här sektionen har vi valt att berätta mer om några av dem.