Hyggesbränning. Skogsbilder.

Hyggesbränning och annat skogligt i början av 1940-talet – men även senare

Falk Kuylenstierna, 2016

När jägmästare Falk Kuylenstierna började sin skogliga utbildning, 1941, var hyggesbränning vanligt. Här delar han med sig av minnen och erfarenheter. Det är kunskap om bränning och brandsläckning som till mycket är bortglömd idag.

LÄS ARTIKELN
Sök artiklar