Inspektorer från Norrskog framför nya kontoret i Hackås. Foto Jerker Bylander.

Skogsägarna Norrskog 1990-2008

Ove Jacobsson och Nils Nilsson, 2008

Från början av 90-talet och framåt skedde stora förändringar inom skogsnäringen i Norrskogs verksamhetsområde. Omstruktureringen av sågverksbranschen, ägarbyten inom cellulosaindustrin och en tilltagande konkurrens om virkesråvaran kom i väsentlig grad att påverka Norrskogs utveckling och inriktning. De svåra åren under NCB-krisen hade påverkat föreningens syn på industriengagemang och ökat insikten om betydelsen av en stark ekonomi. Efter att i många år ha bedrivit en försiktig industripolitik ökar Norrskog undan för undan sitt engagemang inom den trämekaniska sektorn. Denna omvärdering av industripolitiken bottnar i de förändringar inom skogsindustrin som blir alltmer uppenbara. Här berättas historien av Ove Jacobsson och Nils Nilsson, två generationer chefer för föreningen.

LÄS ARTIKELN
Sök artiklar