Skogsskötselfrågor vid Sveriges första allmänna skogvaktaremöte i Stockholm år 1895

Lars Kardell, 2006

Sveriges Skogvaktareförbund konstituerades 1894, och året därpå arrangerades det allra första Skogvaktaremötet i Stockholm. Här berättar Lars Kardell om hur skogsskötselfrågorna behandlades vid detta möte, baserat både på mötesprotokollet och artiklar i förbundets tidskrift Skogvaktaren. Det här var en spännande tid när det fanns erfarenheter av blädning, risbränning, sådd och plantering. Såväl positiva som negativa, och det var mycket diskussion om vilka skötselmetoder som borde utövas.

LÄS ARTIKELN
Sök artiklar