Om vikten av obligatorisk skogshistoria på SLU

Vi i Skogshistoriska Sällskapet är angelägna om att skogshistoria blir ett obligatoriskt ämne för de studenter som läser till jägmästare och skogsmästare på SLU. Vi har på sistone påtalat detta, både i media och skrivelser. Här återges några av våra argument:

Sverige är ett stort skogsland med en lång och synnerligen innehållsrik skogshistoria. Skogen har präglat människors leverne i alla tider och betytt oerhört mycket för uppbyggandet av Sveriges välstånd. En kurs i skogshistoria, likartad för alla studenter, borde utgöra en väldigt bra bas för de fortsatta skogsstudierna och kunna förklara olika mer eller mindre komplexa samband under långa tidsepoker. Vetgiriga skogsstudenter kan ösa ur den rika svenska skogshistorien och på så sätt få en resonansbotten till den övriga utbildningen. I kombination med god pedagogik skulle det kunna grundlägga något väldigt positivt hos skogsstudenten med avseende på framtiden och hur vi då bäst kan nyttja skogen.

Möjligheten till internationella jobb är en viktig väg att locka unga till skogsyrket. Alla som jobbar internationellt vet att man blir en ambassadör för sitt land. Man får frågor om hur saker och ting görs i hemlandet. Hur givande är det då inte att kunna ge utförliga svar och förklara bakgrunden med historiska referenser.

I tider när historielösheten breder ut sig i samhället finns det verkligen anledning att ta vara på historien och på alla sätt levandegöra den. Det finns många exempel i vardagen och ute i världen på hur avgörande det är för ett klokt beslutsfattande att ha koll på historien och ursprunget. 

Skrivelse SLU utbildning skogshistoria mars 2017 2
I tidningen SKOGEN.

Foto, startsidan: Jägmästarstudenter på sommarresa. Skogsbibliotekets bildarkiv.

 

Nationellt skogsprogram

Nationellt skogsprogram är ett internationellt begrepp och arbetssätt som finns flera länder och det kan användas bland annat för jämförelser av olika länders arbete och visioner för skogen. Sedan 2015 arbetar Sveriges regering i bred dialog med organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram. Visionen för programmet är att ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Skogshistoriska Sällskapet tycker förstås att skogshistorien spelar en viktig roll, både för att kunna fatta kloka beslut inför framtiden och för att påminna om skogens stora betydelse i skogslandet Sverige. Kunskap om detta måste bevaras, utvecklas, spridas och tillgängliggöras – gärna kopplat till spännande upplevelser! Därför har vi engagerat oss i processen och lämnat inspel under arbetets gång, framför allt till arbetsgrupp 1, som hade att titta på Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs.

Denna, och ytterligare tre arbetsgrupper, lämnade underlagsrapporter till Nationella Skogsprogrammet under hösten 2016. I remissförfarandet tog Skogshistoriska Sällskapet framför allt fasta på vikten av skogshistorisk kunskap i skolundervisning och behovet av statligt stöd till skogliga museer. Här ser du vårt yttrande: N2015-2214-sk SHS

Vad händer nu? Under 2017 kommer regeringen att utforma ett skogsprogram med utgångspunkt i skogspolitikens jämställda mål och utifrån arbetsgruppernas underlag. Vi hoppas att synpunkter kring skogshistoria hörsammats, ungefär på samma sätt som t.ex. Finland gör i sitt Nationella Skogsprogram!

 

 
 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng