Nils Åhgren framför skogvaktarbostället Blocketorp. Foto Bengt Stenerås

Några skogshistoriska glimtar från Brevikshults häradsallmänning

Bengt Stenerås, 2005

Brevikshult, Kullings härads allmänning ligger i Alingsås och Vårgårda kommuner. Bengt Stenerås gör några nedslag i häradsallmänningens historia baserat dels på litteratur, dels på en intervju med den siste heltidsanställde skogvaktaren på Brevikshult.

LÄS ARTIKELN
Sök artiklar