De första träden i vårt land
Så här kunde det ha sett ut i Sverige ett antal århundraden efter det att isen börjat dra sig tillbaka. Liknande miljöer kan man hitta på Island än idag.x

Så här kan det ha sett ut i Sverige sedan att isen dragit sig undan för 11 000 år sedan. Liknande miljöer kan man hitta på Island än idag. Foto: Lars Klingström

För så där 11 000 år sedan slog de första björkarna rot i Skåne, som då var en utlöpare av den europeiska kontinenten. I takt med att klimatet blev allt mildare ett par tusen år senare började också tall och gran sin vandring upp över landet. Värmen kulminerade för cirka 6 000 år sedan då också ek och andra ädla lövträd hade spritt sig ända upp i norra Sverige.

Länge var man övertygad om att granen erövrade Sverige norrifrån och att den för 4 000 år sedan vandrade in i Norrland via Finland och därefter fortsatte söderut. Att dess naturliga sydgräns ligger norra Skåne har ansetts bekräfta denna teori. Men senare års forskning ger en annan bild; att också granen kom in i söder ungefär samtidigt med björk och tall.

Den 9 500 år gamla granen på Fulufjället.           Foto: Bo Backström.

På Fulufjället i norra Dalarna växer en gran som är 9 500 år gammal, vilket gör den till världens äldsta, levande träd. Den ser dock inte ut som granar brukar göra, utan mer som en förkrympt buske. Den har under årtusendena föryngrat sig genom att de nedhängande grenarna slagit rot i marken och den därmed hela tiden kunnat överleva som individ. Fyndet av denna gran förkastar teorin om granens invandring öster och norr ifrån. Sannolikheten att granfrön skulle kunna färdas den långa vägen över Östersjön ända till västligaste delarna av Sverige är näst intill obefintlig. Istället kan den ha spritts via Doggerland, det vill säga det land som idag utgör Nordsjöns botten. Eller, mest fascinerande, att granen kanske lyckades övervintra den 120 000 år långa istiden i skyddade norska fjordar.
Text: Lars Klingström