Stora, grova, höga, gamla och speciella. Träd som sticker ut har alltid fascinerat oss människor. Här har vi samlat lite information om stortallar i övre Norrland, andra stora tallar och dessutom ett tips om en entusiast i Småland som ”samlar” på stora träd. Materialet bygger på en artikel i Tidender nr 3, 2020.

Stortallar och märkestallar i övre Norrland

Stortallen vid Inneråträsk är ihålig varför det inte går att räkna årsringar. Men beräkningar visar att den är minst 450 år gammal. Foto: Björn Elfving.

– Stortallar är vördnadsbjudande. De kan ha 400, ibland ända upp till 600 år på nacken och har överlevt bränder, sjukdomar och avverkningshot i åtskilliga mänskliga generationer.

Det säger Björn Elfving, professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet, som under många år har samlat på sig bilder och data om särskilt stora eller på annat sätt bemärkta tallar i de nordligaste delarna av landet.

I den skogliga statistik som insamlas av riksskogstaxeringen genom årliga mätningar av tusentals provytor i hela landet är det ytterst få träd som uppnått en diameter i brösthöjd på över 80 cm, det vill säga en omkrets av mer än 251 cm.

– Det är den gränsen jag valt för att definiera en tall som ”stortall”. De är alltså sällsynta i skogen men vanligare på gårdstun och i parker.

– Den sammanställning av stortallar som jag gjort är sådana som jag träffat på utan djupare efterforskningar. Listan omfattar också några klenare tallar som på olika sätt utmärker sig och som jag i sammanställningen valt att kalla märkestallar.

Björn Elfving har ägnat hela sitt yrkesliv åt forskning i ämnet skogsproduktion som handlar om hur skog och enskilda träd växer under olika förutsättningar.

– Särskilt har jag intresserat mig för extremerna. För att modellerna av verkligheten ska bli realistiska bör även sådana täckas in. Förutsättningarna för en tall att bli stortall är förstås att den har bra tillväxtförmåga och ett i något avseende speciellt skydd. Den måste också ha en rejäl portion tur, det vill säga att den undgår eller överlever alla de skador som normalt drabbar skogsträden: Älgbetning, svampar, vind, snöbrott och skogsbrand. Och förstås inte minst att den klarat sig från att avverkas.

I historisk tid, det vill säga sedan det ”moderna” skogsbruket blev norm vid mitten på 1800-talet  har ”dålig kvalitet” varit ett utmärkt skydd. Det handlar alltså om träd som var så grova, krokiga eller kvistiga att de inte lönade sig att avverka dem och som därför fick stå kvar.

– En sentida företeelse är också de många naturvärdesträd, ofta enstaka tallar, som skogsbruket numera regelmässigt lämnar vid slutavverkning. Även om naturvärdesträden ofta blåser omkull ger det ändå förutsättningar för att det i framtidens skogar kommer att finnas fler stortallar.

Den vanligaste orsaken till att stortallar dör är röta. Kärnveden hos tall är kådindränkt och motståndskraftig mot rötangrepp, men i det långa loppet drabbas alla av röta. Det gör att de inre årsringarna ofta saknas varför den exakta åldern då inte kan fastställas.

– I min beskrivning av tallarna har jag fotograferat, noterat var träden finns med koordinater samt mätt deras omkrets, höjd, och volym. Årsringsutvecklingen har noterats för en borrkärna uttagen vid brösthöjd. Syftet med mitt arbete är att ge fler möjlighet att besöka träden och följa deras utveckling samt att undvika upprepad borrning. De insamlade borrkärnorna finns bevarade vid SLU och mätdata är tillgängliga i datafiler.

Läs den fullständiga rapporten

Björn Elfvings sammanställning Några stortallar och märkestallar i övre Norrland innehåller geografiska koordinater och (oftast) bilder samt uppgifter om ålder, diameter, omkrets och höjd för de 31 tallar han besökte under åren 2002 och 2018. Läs rapporten här..

Björn Elfving

är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har ägnat hela sitt yrkesliv åt produktionsforskning. Han har bland annat byggt väsentliga funktioner i Heurekasystemet som gör det möjligt att göra såväl kort- som mycket långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. Som professor emeritus fortsätter han att forska om trädtillväxt, bland annat i relation till klimatet.

Mattias håller koll Sveriges största träd

Mattias Glad från Växjö skaffade sig för några år sedan en ovanlig hobby. Han började leta upp stora tallar som han fotograferade och presenterade på internet.

– Min webbsida heter visserligen tallar.se men numera dokumenterar jag inte bara stora tallar utan grova exemplar av alla trädslag, säger han.

I mitten av januari 2021 fanns 225 stora träd dokumenterade med text och bild på Mattias webbsida.

Mattias tar gärna emot tips om stora och grova träd av alla slag. Kontaktadresser finns på hans webbsida tallar.se.

Läs mer om Mattias Glads projekt i en artikel i Ekbladet från 2021.

Mattias Glad vid stor tall utanför Säter i Dalarna.

Sannolikt Sveriges grövsta tall. Omkretsen i brösthöjd mättes till 523 cm år 2018. Jättetallen påminner i växtsättet om en ek och står på tomtmark strax utanför Säter i Dalarna. Mattias Glad står bredvid tallen.

Andra gamla och stora tallar

Methusalem – Bristlecone pine. Foto: Dsrcjr, Wikipedia.

Den äldsta tallen på jorden (Methusalem, av arten Pinus longaeva) växer i Kalifornien och anges vara 5000 år gammal.

Ormskinnstall. Foto: Orjen, Wikipedia.

Den äldsta tallen i Europa (av arten Ormskinnstall, Pinus heldreichii) växer i en bergtrakt i norra Grekland och är 1075 år gammal.

Den äldsta tallen i Sverige finns på Hornslandet norr om Hudiksvall. Den var minst 757 år gammal när den mättes 2002.

På Tjudek-heden i Muddus nationalpark finns flera gamla tallar varav den äldsta beräknas ha grott omkring år 1250 och alltså bör vara ungefär lika gammal som den på Hornslandet.

Sveriges högsta tall växer vid Mölnbacka i Värmland. När den mättes 2018 var den 40,6 meter hög. Tallen växer på hyperitmark* i nedre delen av en sluttning och är omgiven av höga granar. Sveriges högsta gran på 49,4 meter växer i närheten. Den dog tråkigt nog år 2020 efter granbarkborreangrepp.

* Hyperit är en mineralrik lavabergart och förekommer framförallt i västra Värmland. På platser med rörligt markvatten frigörs mineralerna ur hyperiten vilket gynnar trädtillväxten.

Den allra högsta tallen av arten Pinus sylvestris finns i Ootsipalu i Estland och är 46,6 meter hög.

Den grövsta tallen på jorden (Pinus canariensis) växer på Tenerifa och har en omkrets på 975 cm.

 

Logga in och läs Tidender!

Tidender är Skogshistoriska Sällskapets tidskrift, fylld av skogshistoriska reportage och beskrivningar av våra aktiviteter. Som medlem loggar du in och läser det senaste numret. Tidigare nummer hittar du här.

Läs senaste numret -
för medlemmar

Senaste från Facebook
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
I samband med jägmästarstudenternas avslutningsceremoni på SLU i Umeå delade vår styrelsemedlem Anna-Lena Axelsson ut Skogshistoriska sällskapets örtug nr 64 till Ylva Kungsman för hennes examensarbete vid SLU - Sveriges lantbruksuniversitet med titeln ”Från expansion och äventyr till revolution och landsflykt – svenska sågverk och sågverksarbetare i norra Ryssland 1898–1925”.  Läs mer: https://skogshistoria.se/utmarkelser-ortugen/Image attachment

I samband med jägmästarstudenternas avslutningsceremoni på SLU i Umeå delade vår styrelsemedlem Anna-Lena Axelsson ut Skogshistoriska sällskapets örtug nr 64 till Ylva Kungsman för hennes examensarbete vid SLU - Sveriges lantbruksuniversitet med titeln ”Från expansion och äventyr till revolution och landsflykt – svenska sågverk och sågverksarbetare i norra Ryssland 1898–1925”. Läs mer: skogshistoria.se/utmarkelser-ortugen/ ... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

Mer än tacksam efter två dagar med Skogshistoriska Sällskapet på underbara Gotland. I försommarfager skrud bjöds vi på en välplanerad kavalkad om skog i alla former. Från den tidiga skogshistorien med bröderna Graham och den första återbeskogningslagen till det sentida konflikten om Ojnareskogen. Och däremellan kultur, botanik och lokala delikatesser. Arrangörerna, framför allt Karin Wågström, gjorde ett fantastiskt jobb med logistik och entusiasmerande föredragshållare. Ett stort tack! Sällskapet planerade senast för en gotlandstur 2016, men den fick ställas in. Nu blev den äntligen av!Image attachmentImage attachment+Image attachment

Mer än tacksam efter två dagar med Skogshistoriska Sällskapet på underbara Gotland. I försommarfager skrud bjöds vi på en välplanerad kavalkad om skog i alla former. Från den tidiga skogshistorien med bröderna Graham och den första återbeskogningslagen till det sentida konflikten om Ojnareskogen. Och däremellan kultur, botanik och lokala delikatesser. Arrangörerna, framför allt Karin Wågström, gjorde ett fantastiskt jobb med logistik och entusiasmerande föredragshållare. Ett stort tack! Sällskapet planerade senast för en gotlandstur 2016, men den fick ställas in. Nu blev den äntligen av! ... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

Mer om vattensågen i Gravsjö. Mats Nylinder och Elisabeth Sörman har delat med sig av några filmsekvenser som de tog under exkursionen den 24 maj. Fascinerande med gammal teknik -- och kunnande: Bonden i Gravsjö byggde sig på 1830-talet en såg av furor som han själv fällt i skogen. Metalldelarna smidde han i den egna lilla smedjan på gården. En gång fanns det minst 10 000 sådana här små sågar runt om i vårt land. Heder åt medlemmarna i föreningen Gravsjösågens intressenter som renoverat den och ser till att hålla den i stånd. ... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

Exkursionen till vattensågen i Gravsjö, tre mil nordväst om Rättvik och hembygdsgården i Enviken den 24 maj blev upplevelserik. Trots att SMHI förutspått regn bjöd dagen på perfekt försommarväder. 
 Berit Gravsjö Eriksson och Per Eriksson kunde hälsa ett 40-tal medlemmar välkomna till Berits barndomshem, den lilla gården Gravsjö, naturskönt belägen mellan två sjöar och med sin vattensåg. De bjöd på kaffe med hembakat bröd och delikata ostar från grannbyn innan det var dags att öppna dammluckan och sätta igång den gamla ramsågen. Det behöver inte sägas att intresset var stort för att ta del av hur denna månghundraåriga teknik att förvandla en timmerstock till plankor fungerar. 
 Mats Nylinder, professor emeritus i virkeslära, som tagit initiativet till besöket i Gravsjö, berättade sedan om såghistorien utifrån sin bok ”Gamla sågar”. Han bedömer att det i Sverige sannolikt funnits fler än 10 000 sågar av Gravsjös modell.
 Efter lunch gick färden vidare till Enviken där Mikael Waller, ordförande i Envikens hembygdsförening tog emot vid  Görasgåden. Den är berömd för sina förnämliga takmålningar, men störst intresse väckte nog föreningens prydliga och innehållsrika skogsmuseum.  
 Exkursionen avslutades av professor emeritus Lars Kardell, som med betoning på skogarna runt Enviken, redogjorde för valda delar av sin nyligen utkomna bok om Ödmården. Hans mycket inspirerade redogörelse belönades med en lång och mycket varm applåd.Image attachmentImage attachment+7Image attachment

Exkursionen till vattensågen i Gravsjö, tre mil nordväst om Rättvik och hembygdsgården i Enviken den 24 maj blev upplevelserik. Trots att SMHI förutspått regn bjöd dagen på perfekt försommarväder.
Berit Gravsjö Eriksson och Per Eriksson kunde hälsa ett 40-tal medlemmar välkomna till Berits barndomshem, den lilla gården Gravsjö, naturskönt belägen mellan två sjöar och med sin vattensåg. De bjöd på kaffe med hembakat bröd och delikata ostar från grannbyn innan det var dags att öppna dammluckan och sätta igång den gamla ramsågen. Det behöver inte sägas att intresset var stort för att ta del av hur denna månghundraåriga teknik att förvandla en timmerstock till plankor fungerar.
Mats Nylinder, professor emeritus i virkeslära, som tagit initiativet till besöket i Gravsjö, berättade sedan om såghistorien utifrån sin bok ”Gamla sågar”. Han bedömer att det i Sverige sannolikt funnits fler än 10 000 sågar av Gravsjös modell.
Efter lunch gick färden vidare till Enviken där Mikael Waller, ordförande i Envikens hembygdsförening tog emot vid Görasgåden. Den är berömd för sina förnämliga takmålningar, men störst intresse väckte nog föreningens prydliga och innehållsrika skogsmuseum.
Exkursionen avslutades av professor emeritus Lars Kardell, som med betoning på skogarna runt Enviken, redogjorde för valda delar av sin nyligen utkomna bok om Ödmården. Hans mycket inspirerade redogörelse belönades med en lång och mycket varm applåd.
... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

Visa fler
Kommande aktiviteter

Visa alla

Välkommen som medlem

Vi lyfter fram den svenska skogshistorien och tar vara på minnen från dem som varit verksamma i skogen. Ju fler vi blir desto mer kan vi uträtta.

Läs mer och anmäl dig här!

Ja, jag är intresserad

 
 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng