Artiklar i Skogshistoriska Sällskapets Tidender

Tidskriften Tidender har utkommit med upp till fyra nummer per år ända sedan 1995. Artiklarna i denna tidskrift har blivit en guldgruva av skogshistorisk kunskap. Här kommer vi att tillgängliggöra tidigare publicerade artiklar så att de blir lättlästa och sökbara. Till varje artikel finns länk till det nummer av Tidender där artikeln publicerades. Där kan fler bilder (och bilder i bättre kvalitet) och annan information knuten till artikeln hittas.

Arbetet startar våren 2021 och kommer att fortsätta tills en större del av artiklarna finns på plats. Parallellt finns artiklar från Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift sökbara på hemsidan. Artiklarna är normalt lite längre i årsskriften och kortare och mer populariserade i Tidender. Välkomna att läsa!

Sök artiklar
Artikelkategorier
 
 • Få har som Henning Hamilton tecknat småfolkets storhet
  Lars Klingström, 2021

  – Torpare, huggare, körare, gummor och gubbar. Alltid i färd med nånting. Alltid lika medellösa. Det var de som lade grunden till det Sverige vi […]

 • Värmland: Verksamheterna förgår – men skogens roll består
  Lennart Stolpe, 2020

  Med först järnbruk, därefter sågar och slutligen massa- och pappersbruk intog Värmland tätplatsen när Sverige förvandlades från bondeland till industriland. […]

 • Historiska stormar och oväder
  Lars Klingström, 2020

  Kraftiga stormar med omfattande trädfällningar har genom åren drabbat de svenska skogarna vid åtskilliga tillfällen. Inte förrän på 1880-talet finns […]

 • Från plundrad skog till skogsodling och naturhänsyn
  Jan Sandström, 2017

  I en kombination av svag myndighetskontroll och övertro på naturens förmåga att själv sköta återbeskogningen utarmades det norrländska skogskapitalet under […]

 • De höll svenskarna varma och landet igång
  Lars Klingström, 2017

  Sedan andra världskriget brutit ut och importen av stenkol och olja strypts till ett minimum fick istället skogarna ”rycka in” […]

 • Bland jätteträd, vulkaner och svenskminnen
  Hans-Jöran Hildingsson, 2017

  Skogshistoriska Sällskapet genomförde hösten 2017 en studieresa längs den nordamerikanska västkusten. Den gick i de trakter som vid förra sekelskiftet lockade […]

 • De grävde guld i USA
  Lars Klingström, 2017

  De flesta som sökte lyckan under guldruschen i Alaska på 1800-talet återvände ännu fattigare än då de begav sig iväg. […]

 • Dramatiskt när Mt St. Helens vaknade
  Lars Klingström, 2017

  Efter att ha varit tyst i 124 år började vulkanen Mount St Helens i staten Washington mullra i mars 1980. […]

 • Nordiska museet i Seattle
  Stina Cowan, Nordic Heritage Museum, 2017

  Nordic Heritage Museum i Seattle ligger i den traditionellt skandinaviska stadsdelen Ballard. Museet öppnade 1980 i blygsam skala i en […]

 • En av jordens rikaste skogstyper
  Lars Klingström, 2017

  Längs hela den nordamerikanska västkusten – från Alaska genom Kanada, Washington, Oregon till Kalifornien – sträcker sig ett smalt bälte […]

 • Amerika innan Columbus
  Hans Högberg, 2017

  Det finns en amerikansk historia som sträcker sig många tusen år tillbaka i tiden, långt innan Christofer Columbus ”upptäckte” denna […]

 • Hemma hos skogsägarna Ann och Richard Hanschu
  Ann-Kristin Unander och Lars-Robert Lundgren, 2017

  Ann och Richard Hanschu i Little Beaver Creek i Oregon äger cirka 200 hektar produktiv skogsmark dominerad av douglasgran. Bestånden har […]

 • Imponerande satsning på skogshistorisk forskning och dokumentation
  Lars Klingström, 2017

  Under USA-resan träffade svenskgruppen också Doug Decker, styrelseledamot i Forest History Society. Det är något av en motsvarighet till vårt […]

 • Sven ”hittade hem” på Vancouver Island
  Jan Hedberg, 2017

  Gotlänningen Sven Josefsson, 88, flyttade till Vancouver Island i provinsen British Columbia 1951. Han kände redan från början att han […]

 • Kinsol Trestle: Imponerande träkonstruktion
  Lars Klingström, 2017

  Sådana här träbroar var en gång vanliga i både USA och Kanada. De kallas ”trestle”, som i direkt översättning betyder bock. […]

 • Skandinaviska skogsarbetare dominerade då Nordamerikas skogar exploaterades
  Lars Nordström, 2017

  För lite drygt hundra år sedan var Chicago Sveriges ”andra stad” näst efter Stockholm. Där bodde då cirka 100 000 […]

 • Två sågverk i Oregon: Långa plank och grova dimensioner
  Åke Barklund, 2017
 • Skogssektorn i USA: Större men svagare organiserad
  Åke Barklund, 2017

  Den amerikanska skogssektorn är av naturliga skäl betydligt större än Sveriges. Samtidigt är dess relativa betydelse för landet avsevärt mindre. […]

 • Lars Kardell, Skogshistoriska Sällskapets grundare: Håller igång med ständigt nya projekt
  Lars Klingström, 2016

  Produktiv. Vetgirig. Kunnig. Tre ord som ger ett hum om vem professor emeritus Lars Kardell är. Med en litteraturlista på […]

 • Mästerfotografen som fångade sin tid
  Jennie Wedborg, 2015

  Med en tretton kilo tung kamera på ryggen vandrade August Christian Hultgren vid förra sekelskiftet omkring för att dokumentera vardagen […]

 • Hur Mörkmården blev Mörkveden och om svenska skogars namn
  Lars Klingström, 2015

  Kolmården, Ödmården, Tiveden och Holaveden – ålderdomligt klingande namn på svenska skogar. Alla är de släkt med den mest mytiska […]

 • Första svenska skogsfilmen censurerades
  Lars Klingström, 2014

  Den 24 mars 1924 bildades Skogsvårdsstyrelsernas Filmförening med uppgift att producera instruktionsfilmer för skogsbruket. Inspelningarna av filmen Uppdragning av skogsplantor, […]

 • Tufft för eleverna vid första skogsskolorna
  Lars Klingström, 2014

  Långa dagar med skogsarbete. Om kvällarna flera timmars antecknande efter lärarens diktamen. Då utbildningen vid landets skogsskolor drog igång på […]

 • Olofstorp: I granskogsdunklet döljer sig en tusenårig historia
  Karin Öhman, 2014

  Granskogen är högvuxen och tät. Det finns inte ett enda lövträd. På marken växer inget annat än mossa och kruståtel. […]

 • Tvåmansmotorsågen: En hisklig maskin med kort historia
  Lars Klingström, 2014

  Med tanke på att den inte var särskilt vanlig finns det ovanligt många exemplar bevarade i museer och på hembygdsgårdar. […]

 • Urskogen ofta mer påverkad av människor än vi trott
  Anna Hallmén, 2014

  Strax sydväst om Gällivare ligger Peltovaara-området och Abborrträsk nybygge. Här finns kulturlämningar som spänner över ett helt millenium, från samiska […]

 • Broocmans bondepostilla: Allt vad lantfolket på 1700-talet borde veta
  Lars Klingström, 2014

  Reinerus Reineri Broocman var den livländske prosten och bokförläggaren som i sitt nya hemland Sverige skrev vad han med egna […]

 • Tagel – naturskön kulturmiljö med rik historia
  Lars Klingström, 2014

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion till Tagels gård 22 maj 2014 Tagels gård, belägen strax nordväst om Alvesta i central Småland, har […]

 • Olika aspekter på skogshistoria vid årets första exkursion
  Jan Sandström, 2014

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion till Österström, Medelpad, 20 maj 2014 Två mycket intressanta platser stod på programmet för Skogshistoriska Sällskapets exkursion […]

 • Det fanns mycket virke i skogen också förr
  Lars Klingström, 2013

  ”Det har aldrig funnits så mycket skog i Sverige som nu”. Detta mantra har i trettio års tid upprepats så […]

 • Älskade alléer med föga känd bakgrund
  Lars Klingström, 2013

  Vi möter dem vid godsen och gårdarna, i städerna, på kyrkogårdarna och här och var längs landsvägarna. Så självklara är […]

 • Den gamla bilden: Barrskogsnunnan
  Lars Klingström, 2013

  Det är ett av de sista åren på 1800-talet. Platsen är Kolmården, gränstrakterna mellan Östergötland och Sörmland. De båda männen […]

 • Se skogen för mer än träd
  Anna Stjernström, 2013

  Det industriella genombrottet medförde stora omvälvningar i de norrländska skogsbygderna. Inte minst påverkades ägarstrukturen. För att bättre förstå det ofta […]

 • Tama djur i det vilda – om skogsbete under 250 år: Klövsjö socken i Jämtland
  Felicia Olsson, 2013

  Skogsbevuxna utmarker har i alla tider haft stor betydelse för landsbygdens folk. Därifrån hämtades brännved och byggnadsmaterial. Inte minst var […]

 • Försörjningen av träkol till Hagfors järnverk
  Bengt Stjernlöf, 2013

  På 1870-talet ersatte Uddeholmsbolaget de små hantverksmässiga bruken vid Sunnemo, Stjärnsfors, Halgå, Föskefors och Geijersholm med ett industriellt järnverk i […]

 • Historien om Papyrus är historien om Mölndal
  Hans-Jöran Hildingsson, 2013

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion till Mölndal 14 maj 2013 Belägg finns för att Mölndalsåns höga fall utnyttjades för kvarnar redan på […]

 • Papperstillverkning vid Kvarnforsen, Mölndal 1635–2005
  Kenneth Libäck, 2013
 • Boxholms bruk: Föregångare inom skogsträdsförädling
  Lars Klingström, 2013

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion till Boxholm 4 juni 2013 Namnet Boxholm är för många synonymt med välskötta skogar. Det var dessa […]

 • Mållångstuga i Hälsingland: Livligt besökt gästgiveri mitt i ödemarken
  Lars Klingström, 2013

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion till Alfta-bygden 29 augusti 2013 Vid den ödsligt belägna Mållångstuga i västra i Hälsingland finns ingenting som […]

 • Riksdagsman Jon Eriksson räddade Alftaböndernas skog från brukets klor
  Gösta Edholm, 2013

  Under första halvan av 1700-talet blev kolved och timmer eftertraktade handelsvaror i Hälsingland. Hyttor, masugnar och hammare etablerades bland annat […]

 • Bäckebo i sydöstra Småland: myrjärnshantering och medeltida skogsbruk
  Jan Sandström, 2013

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion till Bäckebo, Småland, 28 maj 2013 Bäckebo några mil från Kalmar. Häradet heter Möre och är ett […]

 • Utan skog och vatten inget bergsbruk
  Harry Johansson, 2013

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion i Filipstad 22 augusti 2013 Skogen, malmen och vattendragen möjliggjorde under ett par sekler en industriell utveckling […]

 • Hundra år med Tärna-Stensele allmänningsskogar
  Erik Valinger och Henrik Sandström, 2013

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion till Umnäs 15-16 augusti 2013 Årets nordligaste exkursion genomfördes 15–16 augusti i trakten av Umnäs, Storumans kommun. […]

 • Kardell i högform i det forna hedlandskapet
  Hans-Jöran Hildingsson, 2013

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion till Vrå, Småland, 21 augusti 2013 Det bjöds på närmast perfekt exkursionsväder under ljung- hedsexkursionen den 21 […]

 • Hjul i skogen
  Lars Klingström, 2013

  Rubriken har ingenting med jul att göra utan är en saklig titel på en gammal film som berättar om fördelarna […]

 • Inte utan våndor tog skogen plats i jordbrukssamhället
  Per Kullberg, 2013

  Under 1800-talet inlemmade Hushållningssällskapet också skogen i sitt fögderi. Det är intressant att notera de spänningar mellan traditionellt jordbruk och […]

 • Skogen tar åter plats på Island
  Lars Klingström, 2013

  Nordisk Skogshistorisk Konferens på Island 11-14 september 2013 Bilden av Island som ett helt skoglöst land sitter djupt i mångas […]

 • Spirande grönska i svarta öknar
  Lars Klingström, 2013

  Nordisk Skogshistorisk Konferens på Island 11-14 september 2013 Vid sidan av naturkrafterna måste islänningarna också bemästra de problem som deras […]

 • Här lever tusenåriga sagor än idag
  Lars Klingström, 2013

  Nordisk Skogshistorisk Konferens på Island 11-14 september 2013 Många medelålders svenskar brukar kunna citera åtminstone någon strof ur Havamal. Men […]

 • Ytterligare något om ”Knifven” Ebeling
  Ingvar Fogstam, 2013

  Karl-Göran Enander gjorde i förra årets årsskrift en mycket ambitiös beskrivning av Fredrik Ebelings skogsekologiska och pedagogiska gärning. Jag skulle vilja […]

 • Professor Lars Östlund: Skogshistoria ligger i tiden
  Lars Klingström, 2012

  Lars var den förste i Sverige som kunde titulera sig professor i detta ämne. Han disputerade på en historisk avhandling […]

 • Betad skog: Den mest naturliga biotopen av alla
  Lars Klingström, 2012

  Skogsbete – ordet signalerar förgången tid, nostalgi och något för bara fattiga bönder. Men en gång i tiden släppte alla svenska […]

 • Homage till jättesequoian
  Erik Valinger, 2012

  Jättesequoian är ett intressant träd. Inte bara för att ett enda träd kan innehålla upp till 1,500 kubikmeter virke som […]

 • Kalhyggesbruk i Norrland tidigare än vi trott
  Hanna Lundin, 2012

  ”Lika oriktigt, som det är att ensidigt hålla på blädning lika förnuftsvidrigt är det att endast vilja förorda trakthuggning”. Så […]

 • Finspångs styckebruks skogar en guldgruva för forskningen
  Lars Klingström, 2012

  Man kan hitta höga naturvärden även i skogar som brukats under mycket lång tid. Vad det beror på har dock […]

 • Skogsträdsförädling – från tanke till självklarhet
  Sven Sjunnesson, 2012

  Skogsträdsförädling innebär med nödvändighet långsiktiga perspektiv. Att korta ner tiden från starten av förädlingsarbetet till det förädlade plantor kan sättas […]

 • Kungajaktmuseet på Hunneberg
  Hans-Jöran Hildingsson, 2012

  År 1539 förklarade Gustav Vasa Halle-Hunneberg för Konungens djurgård med uppgift att producera kött till den kungliga ”hof- förtäringen”. För […]

 • Finnar koloniserade Sveriges ödsliga skogsbygder
  Lars Klingström, 2012

  Tema Finnskogarna i Tidender nr 3 2012 För drygt fyrahundra år sedan inleddes en folkomflyttning som satt varaktiga spår i […]

 • Pörtet: Sotigt, trångt och ändamålsenligt
  Lars Klingström, 2012

  Ett hus utan fönster och en stor stenugn utan skorsten låter inte som någon dröm- bostad. Men sin påverhet till […]

 • Med fokus på föryngringsfrågor i Norrbotten
  Erik Valinger, 2012

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion 7-8 augusti 2012 Skogshistoriska Sällskapets nordligaste exkursion i år genomfördes 7–8 augusti. Temat var skogsförvaltaren Fredrik ”Knifven” […]

 • Mårtengård – ett livaktigt skogsföretag med rötter i medeltiden
  Lars Klingström, 2012

  Skogshistoriska Sällskapets exkursion 17 augusti 2012 Bleckåsen i västra Jämtland, bara några mil från Åre. Högt på en vacker lid med […]

 • Siljansfors Skogsmuseum – värt en omväg
  Hans-Jöran Hildingsson, 2012

  Skogsmuseiträffen i Siljansfors juli/augusti 2012 Den som färdas längs väg 45 och närmar sig Mora från sydväst kan inte undgå […]

 • Vargen – i alla tider fruktad och hatad
  Lars Klingström, 2012

  Skogshistoriska Sällskapets seminarium på Nordiska museet, Stockholm, 14 november 2012 Idag står varghatare och vargkramare mot varandra. Men förr handlade […]

 • Så tog Lantbruket plats i det akademiska finrummet
  Lars Klingström, 2012

  Artiklar under temat KSLA jubilerar 2013 Med förebild i Frankrike började det i 1700-talets Sverige att växa fram lärda akademier […]

 • Nordisk Skogshistorisk Konferens i Danmark 2013
  Lars Klingström, 2012

  Artiklar från Nordisk Skogshistorisk Konferens 20-23 september 2012, Danmark Spännande upplevelser på ”kongernes Nordsjælland” Knappast är skog det första en […]

 • Carl Ludvig fick äntligen sina teorier nedtecknade
  Lars Klingström, 2012

  – Jag har alltid haft ovanan att skjuta upp till morgondagen vad som kan göras idag. Men i våras insåg […]

 • Rovdjurskriget – en resa genom tiderna
  Roger Bergström och Kjell Danell, 2012

  Skogshistoriska Sällskapets seminarium på Nordiska museet 14 november 2012 Mellan klockan fem på eftermiddagen och ett på natten en dag […]

 • Hundra år av mekanisering och rationalisering i skogsbruket
  Bengt Ager, 2011
 • Flottning i motlut
  Lars Klingström, 2011

  Inget olösligt problem för 150 år sedan När sågverksepoken inleddes vid mitten av 1800-talet fanns inga andra transportmedel än älvarna. Och […]

 • Omfattande timmerflottning också i södra Sverige
  Lars Klingström, 2011

  Säg timmerflottning och de flesta får bilden av en norrlandsälv fylld med stockar på näthinnan. Eller råstarka flottare som djärvt […]

 • Norrländska cykelstigar
  Anna-Maria Rautio, 2011

  – ett kommunikationssystem genom vildmarken Under tidigt 1900-tal var kommunikationerna i Norrland fortfa- rande mycket bristfälliga. Det resulterade så småningom […]

 • Virkesmätningens historia
  Per Eriksson, 2011

  Mer spännande än det låter Tanken är självklar, närmast banal – alla träprodukter har en gång växt som träd i […]

 • Halländsk jorddrott med talande stenar
  Lars Klingström, 2011

  Vid 1800-talets mitt var Halland obestridligen Sveriges fattigaste och mest utarmade landsända. Ett tidigare rikt skogsbestånd av i huvudsak ek och […]

 • 110 år av kunskapsuppbyggnad
  Lars Klingström, 2011

  Skogsforskning i reell mening kom igång i början av 1900-talet. De första långsiktiga fältförsöken lades ut 1902. Det var en […]

 •  
   

  Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

  Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

  Stäng