Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Halland har gått igenom en oerhörd landskapsomvandling under några hundra år. Från ädellövskog, via kala ljunghedar, till dagens landskap där granen är största trädslaget. Skogshistoriska Sällskapet fick idag ta del av kunskaper från Matts Lindbladh och Krister Larsson vid besök i både Biskopstorp och på Mästockaheden. Dessutom en givande snabbpresentation från Martin Goude av SLU:s olika 100-årsjubileer: Riksskogstaxeringen och försöksparkerna. Den regionala representanten Hans-Örjan Nohrstedt berättade också om friluftsliv i Hallands skogar. Tack till alla medverkande och till vädret som var på vår sida.Image attachmentImage attachment+4Image attachment

Halland har gått igenom en oerhörd landskapsomvandling under några hundra år. Från ädellövskog, via kala ljunghedar, till dagens landskap där granen är största trädslaget. Skogshistoriska Sällskapet fick idag ta del av kunskaper från Matts Lindbladh och Krister Larsson vid besök i både Biskopstorp och på Mästockaheden. Dessutom en givande snabbpresentation från Martin Goude av SLU:s olika 100-årsjubileer: Riksskogstaxeringen och försöksparkerna. Den regionala representanten Hans-Örjan Nohrstedt berättade också om friluftsliv i Hallands skogar. Tack till alla medverkande och till vädret som var på vår sida. ... Mer textMindre text

1 CommentKommentera

Tack, tack alla medverkande för en mycket givande dag.Tror att vår gröna och sköööna skogsnäring har ett viktigt jobb med att förmedla skogens många historiska, biologiska och kulturella värden. / Mats på Höjden* en nöjd en *

Några nedslag från dagens jubileumsexkursion i Vindeln. Tack till Anna-Maria Rautio, Iréne Gustafson, Tomas Lundmark, Mats ”Pjodd” Nilsson, Jonas Fridman och övriga medverkande från SLUImage attachmentImage attachment+2Image attachment

Några nedslag från dagens jubileumsexkursion i Vindeln. Tack till Anna-Maria Rautio, Iréne Gustafson, Tomas Lundmark, Mats ”Pjodd” Nilsson, Jonas Fridman och övriga medverkande från SLU ... Mer textMindre text

1 CommentKommentera

Tack till arrangörerna för ett gediget program och bra genomförande

Seminarium på KSLA om det skogliga kulturarvet 

Skogen har genom tiderna haft en central roll för Sveriges utveckling. Mot denna bakgrund framstår det som märkligt att skogen är så osynlig i den svenska kulturpolitiken. 

På nationell nivå är det otydligt vilka institutioner som bär ansvar för det skogliga kulturarvet. I skogarna finns lämningar efter tidigare brukande. De utgör länkar mellan då och nu men måste förklaras för att för att kunna förstås av dagens generationer. 
 
Dessa frågor var utgångspunkten för tre rundabordssamtal på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för ett år sedan. 
Deltagare var ett 50-tal representanter för bland annat departement, myndigheter, museer och skogsbruket. 

Den 24 augusti arrangerar nu KSLA ett öppet seminarium om det skogliga kulturarvet där  resultaten av de hittillsvarande diskussionerna presenteras. Skogshistoriska Sällskapet medverkar genom dess ordförande Hans-Jöran Hildingsson. 

Välkommen att ta del av seminariet. Det är kostnadsfritt och genomförs både fysiskt och digitalt via Zoom. Mer om seminariet och anmälan på webbsidan ksla.se: https://www.ksla.se/aktivitet/nya-dimensioner-i-skogarnas-kulturarv/

Seminarium på KSLA om det skogliga kulturarvet

Skogen har genom tiderna haft en central roll för Sveriges utveckling. Mot denna bakgrund framstår det som märkligt att skogen är så osynlig i den svenska kulturpolitiken.

På nationell nivå är det otydligt vilka institutioner som bär ansvar för det skogliga kulturarvet. I skogarna finns lämningar efter tidigare brukande. De utgör länkar mellan då och nu men måste förklaras för att för att kunna förstås av dagens generationer.

Dessa frågor var utgångspunkten för tre rundabordssamtal på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för ett år sedan.
Deltagare var ett 50-tal representanter för bland annat departement, myndigheter, museer och skogsbruket.

Den 24 augusti arrangerar nu KSLA ett öppet seminarium om det skogliga kulturarvet där resultaten av de hittillsvarande diskussionerna presenteras. Skogshistoriska Sällskapet medverkar genom dess ordförande Hans-Jöran Hildingsson.

Välkommen att ta del av seminariet. Det är kostnadsfritt och genomförs både fysiskt och digitalt via Zoom. Mer om seminariet och anmälan på webbsidan ksla.se: www.ksla.se/aktivitet/nya-dimensioner-i-skogarnas-kulturarv/
... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

4 månader sedan
Skogshistoriska Sällskapet
Det blev en skön och intressant heldag för de 56 deltagarna i exkursionen på Visingsö onsdagen den 31 maj. 
Vädret var bästa tänkbara och den närmast lite exotiska ön levde till fullo upp till besökarnas högt ställda förväntningar. 
 Professor emeritus Lars Kardell inledde vid ”gummans intaga” med att berätta historien om varför Visingsö på 1820-talet valdes ut som den plats där flottans framtida behov av ek för skeppsbyggnad skulle ske. Inte minst spännande var att höra om den vådliga transporten av ekplantor hösten 1831 avlöpte. Det blev trivsam upptakt ackompanjerad av livlig fågelsång och ljudet av hovar från passerande remmalag. 
 Olle Wengelin, f.d. Skogssällskapet, berättade därefter om för hur ekskogen därefter skötts. Under en promenad genom både ett nyanlagt bestånd och en gles skog de nu 190-åriga ekar, redogjorde Per Linder, Fastighetsverket, för hur man idag sköter skogen. Här blev det också en diskussion om strategierna inför framtiden. 
 De få, knotiga mullbärsträd som står kvar efter 1800-talets försök med att framställa svenskt siden, tilldrog sig stort intresse. ”Det var en mycket arbetskrävande process, resultatet var de flesta år magert, men ända fram till 1920-talet fortsatte man att utfordra fjärilslarver med mullbärsblad och ta vara på deras kokonger”, berättade Lars Kardell. 
 Efter lunch på Braheskolan besöktes den i stilrena, tidigmedeltida Kumlaby kyrka innan färden ställdes till resterna av borgen Näs på öns sydspets. Agneta Åsgrim Berlin, f.d. Jönköpings läns museum, berättade om hur borgen spelat viktiga roller i det framväxande landet Sveriges historia. I sen tid även åskådliggjort i Jan Guillous böcker om riddaren Arn. 
 Avslutning vid Per Brahes en gång magnifika slott Visingsborg, basen för Grevskapet Gränna-Visingsö, idag en välhållen ruin som ändå låter ana dess forna glans.Image attachmentImage attachment+8Image attachment

Det blev en skön och intressant heldag för de 56 deltagarna i exkursionen på Visingsö onsdagen den 31 maj.
Vädret var bästa tänkbara och den närmast lite exotiska ön levde till fullo upp till besökarnas högt ställda förväntningar.
Professor emeritus Lars Kardell inledde vid ”gummans intaga” med att berätta historien om varför Visingsö på 1820-talet valdes ut som den plats där flottans framtida behov av ek för skeppsbyggnad skulle ske. Inte minst spännande var att höra om den vådliga transporten av ekplantor hösten 1831 avlöpte. Det blev trivsam upptakt ackompanjerad av livlig fågelsång och ljudet av hovar från passerande remmalag.
Olle Wengelin, f.d. Skogssällskapet, berättade därefter om för hur ekskogen därefter skötts. Under en promenad genom både ett nyanlagt bestånd och en gles skog de nu 190-åriga ekar, redogjorde Per Linder, Fastighetsverket, för hur man idag sköter skogen. Här blev det också en diskussion om strategierna inför framtiden.
De få, knotiga mullbärsträd som står kvar efter 1800-talets försök med att framställa svenskt siden, tilldrog sig stort intresse. ”Det var en mycket arbetskrävande process, resultatet var de flesta år magert, men ända fram till 1920-talet fortsatte man att utfordra fjärilslarver med mullbärsblad och ta vara på deras kokonger”, berättade Lars Kardell.
Efter lunch på Braheskolan besöktes den i stilrena, tidigmedeltida Kumlaby kyrka innan färden ställdes till resterna av borgen Näs på öns sydspets. Agneta Åsgrim Berlin, f.d. Jönköpings läns museum, berättade om hur borgen spelat viktiga roller i det framväxande landet Sveriges historia. I sen tid även åskådliggjort i Jan Guillous böcker om riddaren Arn.
Avslutning vid Per Brahes en gång magnifika slott Visingsborg, basen för Grevskapet Gränna-Visingsö, idag en välhållen ruin som ändå låter ana dess forna glans.
... Mer textMindre text

1 CommentKommentera

Fantastiska bilder. Tack.

4 månader sedan
Skogshistoriska Sällskapet
Det blev två omväxlande och intressanta dagar den 24-25 maj då Skogshistoriska Sällskapet bidrog till firandet av Föreningen Skogens 140 år. Ett sextiotal medlemmar från båda organisationerna samlades i Sollefteå, där den första av föreningens föregångare bildades 1883. 
 Med strålande utsikt över Ångermanälven och ”halva Norrland” spelade Johan Larsson, Marianne Eriksson, Bengt Ek och Hans-Jöran Hildingsson under dag 1 upp ett antal tablåer som illustrerade föreningens historia. Att de hotande regnmolnen till slut satte hotet i verket, förtog inte upplevelsen av de agerandes prestationer. I synnerhet förtjänar Marianne Erikssons tolkning av en sedvanligt vassordad Sara Lidman att omnämnas. 
 Dag två bjöds deltagarna på båttur genom Ådalen. För ett sekel sedan var det Sveriges livligaste industriområde med 43 sågverk och nio massabruk på en sträcka av bara fyra mil. Starten gick i Sandslån, där virket som kom flytande i älven en gång samlades upp och sorterades. I grannaste väder gick sedan färden till Härnösand allt medan föredragshållarna avlöste varandra och förmedlade Ådalens både ljusa och tragiska sidor. 
 En minnesvärd exkursion och ett värdigt sätt att uppmärksamma Föreningen Skogens 140 år.Image attachmentImage attachment+5Image attachment

Det blev två omväxlande och intressanta dagar den 24-25 maj då Skogshistoriska Sällskapet bidrog till firandet av Föreningen Skogens 140 år. Ett sextiotal medlemmar från båda organisationerna samlades i Sollefteå, där den första av föreningens föregångare bildades 1883.
Med strålande utsikt över Ångermanälven och ”halva Norrland” spelade Johan Larsson, Marianne Eriksson, Bengt Ek och Hans-Jöran Hildingsson under dag 1 upp ett antal tablåer som illustrerade föreningens historia. Att de hotande regnmolnen till slut satte hotet i verket, förtog inte upplevelsen av de agerandes prestationer. I synnerhet förtjänar Marianne Erikssons tolkning av en sedvanligt vassordad Sara Lidman att omnämnas.
Dag två bjöds deltagarna på båttur genom Ådalen. För ett sekel sedan var det Sveriges livligaste industriområde med 43 sågverk och nio massabruk på en sträcka av bara fyra mil. Starten gick i Sandslån, där virket som kom flytande i älven en gång samlades upp och sorterades. I grannaste väder gick sedan färden till Härnösand allt medan föredragshållarna avlöste varandra och förmedlade Ådalens både ljusa och tragiska sidor.
En minnesvärd exkursion och ett värdigt sätt att uppmärksamma Föreningen Skogens 140 år.
... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

4 månader sedan
Skogshistoriska Sällskapet

Under Riksskogstaxeringens första år i Kopparbergs län 1923 var den unge jägmästaren Carl Lugnegård lagledare för ett av arbetslagen. I en intervju från 1992 berättar han om fältarbetet och tjänsten som lagledare. Endast han och den biträdande lagledaren som ansvarade för prickning (mätning och räkning av träd) hade en skoglig utbildning. Övriga lagmedlemmarna som nyligen hade anlänt till startplatsen i Älvdalen var ovana vid fältarbete, saknade lämpliga kläder och skor och hade inga ryggsäckar. Hör Carl Lugnegård berätta själv i filmen.

1993: Riksskogstaxeringen 70 år
Film producerad inför Riksskogstaxeringens 70-årsjubileum, 1993. Intervju med Carl Lugnegård som arbetade med den första taxeringen 1923.
... Mer textMindre text

1 CommentKommentera

Mycket spännande.

4 månader sedan
Skogshistoriska Sällskapet

Förlängd anmälningstid till den stora jubileumsexkursionen i Ådalen, senast 24 april ska anmälan vara inne. Delta i hela jubileet eller "bara" den underbara turen på Ångermanälven. Läs mer om exkursionen och anmälan på Föreningen Skogens hemsida (ett samarrangemang med Skogshistoriska Sällskapet). events.magnetevents.com/Event/foreningen-skogen-140-ar-52687/ ... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

4 månader sedan
Skogshistoriska Sällskapet
Utomhus var det sommarvarmt men i hammarsmedjans suggestiva inre var det svalt när Simone och Jakob Tufvesson hälsade Skogshistoriska Sällskapet välkomna till Hargs Bruk den 13 maj. Det var årets första exkursion och de 50 deltagarna fick en intressant dag i den spännande, vackra och ytterst välbevarade bruksmiljön. 
 Hargs bruk räknar sina anor till 1664 då riksamiralen Gustaf Otto Stenbock anlade två hammare i Harg och några år senare också masugnar i närbelägna Stockby och Bennebol. Järnepoken varade sedan till 1921 då hamrarna tystnade för gott. 
 Idag har företaget Hargs Bruk AB många järn i elden. Det stora skogsinnehavet med mer än 20 000 hektar produktiv mark är basen i verksamheten. Också lantbruket är betydande med spannmålsodling och ett tusental köttdjur. Inriktningen är bedriva både skogsbruket och lantbruket med höga ambitioner både vad gäller effektivitet och miljöhänsyn. Skogsbruket är certifierat enligt FSC och PEFC. Lantbruket är KRAV-certifierat. Därutöver har Hargs Bruk också en betydande fastighetsförvaltning och är också engagerat i hamnen Hargshamn. 
 Det blev en spännande dag för besökarna. Förutom smedjor och den vackra bruksmiljön tog man också del av brukets båda museer. I det ena finns Europas största samling av älghorn. I det andra, inrymt i ett jättelikt, f.d. spannmålsmagasin finns en enorm mängd bruksföremål från alla tidsepoker.  
 En bonus var besöket hos 28-årige träsnidaren Karl Sjögren som hyrt in sig i brukets f.d. snickarverkstad. Han fick utmärkelsen Årets gesäll för några år sedan och hans arbeten väckte stor beundran hos besökarna. 
 En mycket lyckad exkursion och ett stort tack till Simone och Jakob Tufvesson för det gästfria mottagandet.Image attachmentImage attachment+Image attachment

Utomhus var det sommarvarmt men i hammarsmedjans suggestiva inre var det svalt när Simone och Jakob Tufvesson hälsade Skogshistoriska Sällskapet välkomna till Hargs Bruk den 13 maj. Det var årets första exkursion och de 50 deltagarna fick en intressant dag i den spännande, vackra och ytterst välbevarade bruksmiljön.
Hargs bruk räknar sina anor till 1664 då riksamiralen Gustaf Otto Stenbock anlade två hammare i Harg och några år senare också masugnar i närbelägna Stockby och Bennebol. Järnepoken varade sedan till 1921 då hamrarna tystnade för gott.
Idag har företaget Hargs Bruk AB många järn i elden. Det stora skogsinnehavet med mer än 20 000 hektar produktiv mark är basen i verksamheten. Också lantbruket är betydande med spannmålsodling och ett tusental köttdjur. Inriktningen är bedriva både skogsbruket och lantbruket med höga ambitioner både vad gäller effektivitet och miljöhänsyn. Skogsbruket är certifierat enligt FSC och PEFC. Lantbruket är KRAV-certifierat. Därutöver har Hargs Bruk också en betydande fastighetsförvaltning och är också engagerat i hamnen Hargshamn.
Det blev en spännande dag för besökarna. Förutom smedjor och den vackra bruksmiljön tog man också del av brukets båda museer. I det ena finns Europas största samling av älghorn. I det andra, inrymt i ett jättelikt, f.d. spannmålsmagasin finns en enorm mängd bruksföremål från alla tidsepoker.
En bonus var besöket hos 28-årige träsnidaren Karl Sjögren som hyrt in sig i brukets f.d. snickarverkstad. Han fick utmärkelsen Årets gesäll för några år sedan och hans arbeten väckte stor beundran hos besökarna.
En mycket lyckad exkursion och ett stort tack till Simone och Jakob Tufvesson för det gästfria mottagandet.
... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

5 månader sedan
Skogshistoriska Sällskapet
Sent om sider några ord om den uppskattade exkursionen till Stensjö by 12 april, arrangerad av Smålands Skogsvårdsförbund men där Skogshistoriska Sällskapet deltog med information genom Carl Gustaf Liderfelt. Stensjö, ursprungligen Steenzö, omnämns som gård redan 1351. Genom gårdsklyvning under 1700- och 1800-talet utvecklades gården till en oregelbundna hus. År 1883 bodde sammanlagt 176 personer i byn - hemmansägare, arrendatorer, torpare, tjänstefolk och inhysningar. Lönsamheten i jordbruket minskade efter hand och 1951 lades det sista jordbruket ner. Kungliga Vitterhetsakademien förvärvade Stensjö by 1960 genom en generös donation av Josef Anér. Då hade byggnader förfallit och åkrar och betesmark hade växt igen. Under åren som gått har hus restaurerats och marker har återställts. Syftet med byn är att bevara en småländsk skogsby med omgivande landskap i hävd. Hela markinnehavet är idag 561 hektar, varav större delen är skog. År 2020 har hela fastigheten ombildats till kulturreservat. Bilderna som följer är tagna av Thomas Agrell.Image attachmentImage attachment

Sent om sider några ord om den uppskattade exkursionen till Stensjö by 12 april, arrangerad av Smålands Skogsvårdsförbund men där Skogshistoriska Sällskapet deltog med information genom Carl Gustaf Liderfelt. Stensjö, ursprungligen Steenzö, omnämns som gård redan 1351. Genom gårdsklyvning under 1700- och 1800-talet utvecklades gården till en oregelbundna hus. År 1883 bodde sammanlagt 176 personer i byn - hemmansägare, arrendatorer, torpare, tjänstefolk och inhysningar. Lönsamheten i jordbruket minskade efter hand och 1951 lades det sista jordbruket ner. Kungliga Vitterhetsakademien förvärvade Stensjö by 1960 genom en generös donation av Josef Anér. Då hade byggnader förfallit och åkrar och betesmark hade växt igen. Under åren som gått har hus restaurerats och marker har återställts. Syftet med byn är att bevara en småländsk skogsby med omgivande landskap i hävd. Hela markinnehavet är idag 561 hektar, varav större delen är skog. År 2020 har hela fastigheten ombildats till kulturreservat. Bilderna som följer är tagna av Thomas Agrell. ... Mer textMindre text

0 CommentsKommentera

Kommande aktiviteter

Visa alla

Välkommen som medlem

Vi lyfter fram den svenska skogshistorien och tar vara på minnen från dem som varit verksamma i skogen. Ju fler vi blir desto mer kan vi uträtta.

Läs mer och anmäl dig här!

Ja, jag är intresserad

 
 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng