Hundra år av mekanisering och rationalisering i skogsbruket

Skogsarbetet vid 1900-talets början och begynnande humanisering

Systemet för råvaruanskaffning till storskalig industriell träförädling föddes när ångsågar började byggas på 1850-talet vid Norrlandskusten. Arbetskraft för virkesdrivningen blev bönderna, jordlösa bybor och vandringsarbetare. De hästägande bönderna blev drivningsentreprenörer. Skogsblocken/skifterna auktionerades ut, lägstbjudande vann. Körarna anställde huggare. Kontrakten skrevs på hösten. Sedan byggdes kojor och preparerades basvägarna till flottleden. Från trettondagen till is- och snövägarnas vårförfall pågick drivningen med hög intensitet. Raka ackord, handredskap, hårt jobb, prestationstävlan, frekventa olycksfall. Dragiga och rökiga eldpallskojor. Sjukdomsalstrande sanitära brister och ensidig kost enligt observationer av flera provinsialläkare. Men där fanns också gemenskap, frihetskänsla och yrkesstolt- het. Arbetsfolket levde på krediter i handelsboden. Vid sommarens slutavräkning hände det att skogsarbetaren stod på minus om vintern varit vrång.

En humanisering, väckt 1907 av provinsialläkaren Adolf Hassler och jägmästaren Anders Holmgren i statsskogsbruket, kom lokalt igång på 10-talet i form av bättre kojstandard. När Skogshärbärgeslagen år 1920 antagits och en statlig inspek- tion inrättats spred sig långsamt en kombination av accepta- bel kojstandard och kocklagad mat.

Rationalisering och humanisering 1940-95

Kring 1940 övertog skogsbolagen det direkta arbetsgivaransvaret för skogsarbetarna (”insourcing”) och inledde en systematisk rationalisering, med inspiration från industrins arbetsstudiebaserade tayloristiska modell och med inslag av humanisering. Kollektivavtal och regionala ackordsprislis- tor upprättades, vilket medförde förtjänsttrygghet och mera rättvisa löner. De manuella redskapen och metoderna blev effektivare och ergonomiskt bättre. Bra kojförläggningar och kocklag blev standard. Produktiviteten ökade. Arbetsforskarna blev viktiga aktörer i utvecklingen.

Efter det att mekaniseringen av skogsarbetet kommit igång på 50-talet, med såväl effektivisering som humanisering som motiv, avlöste de tekniska innovationerna varandra i högt tempo. Maskintillverkarna blev huvudaktörer i utvecklingen. Produktiviteten steg kraftigt. Skogsföretagens förvaltningspersonal hade fullt upp i att hänga med organisatoriskt och kunskapsmässigt. Mekaniseringen skenade. Människan och naturen glömdes bort en period. Följden blev ackordstressade och olycksfallsdrabbade skogsarbetare, stora hyggen, körska- dor på skog och mark,. På 70-talet kom revolten – skogsar- betarstrejk för månadslön och mindre riskfyllt arbete, stark kritik för naturskövling i media och av kända författare.

Efter bakslagen modifierade man tekniken så att den blev betydligt skonsammare mot naturen. Skogsarbetarna fick bättre arbetsmiljö och medinflytande. Staten lagreglerade såväl skogsbruket som arbetslivet. Facket, företagshälsovården, arbetsforskarna och den statliga yrkesinspektionen blev relativt inflytelserika humaniseringsaktörer. Den gamla auktoritära ledningsfilosofin i skogsbolagen ersattes med mål- styrning och delegering. Stimulerande lagarbete, med ansvar, samverkan och variation infördes i skogsarbetet, på många arbetsplatser. Det gällde såväl maskinförarna som de skogsarbetare som avverkade med motorsåg och sommartid skötte skogsvården. Den flyttbara raststugan blev mötesplats för arbetslagen.

Kulmen på denna utveckling inträffade kring 1990, i slutet av en stark högkonjunktur, och gällde inte bara skogsbruket utan svenska näringslivet generellt. Produktivitetsutvecklingen hade varit svag sedan mitten av 70-talet. Att organisera arbetet såväl för hög produktivitet som med hög humankvalitet ansågs vara möjligt 1990. Den nationella ekonomiska krisen 1991-93 knuffade emellertid utvecklingen i en annan riktning.

Outsourcing och avhumanisering 1992-2010

På 90-talet översvämmades Sverige av japanska och amerikanska organisationskoncept. ”Lean production”/”downsizing” och ”outsourcing” kom väl till pass när den ekonomiska skruven drogs åt. Storskogsbruket gjorde sig först av med de anställda motorsågsarbetarna. Skogsvården klarade man till en början med att säsongsanställa de arbetslösa skogsarbetarna. Sedan tog snabbt framväxande entreprenörer helt över skogsvården. För den maskinella virkesdrivningen understöddes en tidigare inledd entreprenörisering. Entreprenörerna av båda kategorierna stimulerades till rationalisering genom prispress, modell Toyota.

För drivningsentreprenörerna blev specialisering av maskinförarna och raka tvåskift – i stället för det ”överlappande” som gav omväxling – åtgärder för att klara den ekonomiska pressen. Maskinförarnas arbete har blivit mera ensamt och ensidigt samt styrt av Just in Time med minimala virkeslager. Samtidigt är maskinarbetet högt kvalificerat – ”dom jämför oss med stridspiloter” – och naturvårdshänsyn ingår. Den typiske entreprenören – med två skiftgående maskiner och 2-4 anställda – kör själv maskin på heltid och sköter företaget på en överhalvtid. Många förare tar sina matpauser i maskinhytten. De som klarar ensamarbete trivs fortfarande bra med jobbet, men branschen har påtagliga problem med rekrytering av dagens ungdom.

Rekryteringsproblemet är ännu större för skogsvårdsarbetet, som på den svenska arbetsmarknaden hamnat i samma popularitetsklass som bärplockning. Lösningen har blivit import av östeuropeiska arbetare och t o m östasiater. Systemet fungerar i huvudsak hyggligt men grava avarter i personalbehandling och arbetskvalitet förekommer.

Under denna avslutande epok har produktiviteten i storskogsbruket stigit kraftigt samtidigt som arbetet delvis avhumaniserats. Tre humaniseringsaktörer – företagshälsovården, arbetsforskarna och Yrkesinspektionen – har helt försvunnit från arenan och facket är starkt försvagat. Även rationaliseringsaktörerna är reducerade. Under de allra senaste åren har produktivitetsökningen upphört. Dags för slutlig ”outsourcing” – till främmande land med mindre kravfyllda miljöer? Eller omtag på rationalisering och humanisering, med helt nya grepp? Det finns även ljuspunkter i pågående utveckling.

I den kommande årsskriften planerar författaren att komma med en längre essä om den beskrivna utvecklingen.

Författare

Bengt Ager

 
 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng