Omfattande timmerflottning också i södra Sverige

Säg timmerflottning och de flesta får bilden av en norrlandsälv fylld med stockar på näthinnan. Eller råstarka flottare som djärvt balanserar på stockarna och tar bygdens flickor med storm. Och visst var det i norra Sverige som det flottades och kanske också flirtades mest. Men faktum är att flottningen i landets södra hälft också var omfattande. Idag är den nästan glömd – trots att det var här det började.

I avsaknad av vägar föddes sättet att förflytta virke via vattendrag. Det finns belägg för timmerflottning redan på 1300- och 1400-talen i Mellansveriges bergsbygder. Och i både Viskan och Göta älv flottades ektimmer på 1500-talet. Ek var en förutsättning för skeppsbyggnad och staten bekostade flottleder som skulle säkra tillgången av virke till örlogsfartygen. Men också den övriga skeppsfarten behövde ekvirke. Ett dokument från 1746 beskriver hur inte mindre än 45 forsar i Lagan skulle åtgärdas för att göra det möjligt att flotta virke. Även Motala Ström, som flyter genom Östergötland, utnyttjades för flottning av mastved.

De här uppgifterna finns i Arnold Ahlbäcks och Rolf Albertssons intressanta bok Flottning och flottleder i södra Sverige. Deras arbete uppmärksammades av Skogshistoriska Sällskapet och de fick i våras ta emot varsin Örtug, som utdelas till personer som gjort viktiga skogshistoriska gärningar.

– Vi hade noterat att dokumentationen om flottningen i södra Sverige var mycket summarisk, säger Rolf Albertsson. Det ville vi råda bot för och började forska i arkiven hos både myndigheter och företag. Efter besök i Landsarkivet och genom att också söka upp folk i bygderna tycker vi nog att vi så småningom fick en tämligen bra bild av flottningen i den här delen av landet.

Förutsättningarna för flottning i landets södra och norra delar skiljer sig. Norra Sverige sluttar kontinuerligt ner mot Bottenviken, medan topografin i södra Sverige är helt annorlunda. Småländska höglandet avvattnas både mot öster och väster. Vattendragen är kortare och flödena lägre.

– Men trots dessa skillnader så räcker vattnet väl till för flottning, men det krävs större fingerfärdighet att få det att fungera, säger Arnold Ahlbäck.

I norr stjälpte alla industrier sitt virke i samma älv och fick sedan mödosamt sortera det när det nådde kusten. I södra Sverige var det oftast ett enda bolag som utnyttjade flottleden för sitt egna behov.

– Att södra Sveriges skogar till stor del ägdes av enskilda bönder bidrog också till att flottningen fick en annan karaktär där än i norr, säger Rolf Albertsson. Det var också hård konkurrens om vattnet. Mängder av kvarnar och småindustrier av olika slag hade etablerat sig vid forsarna och de kunde förstås inte acceptera att vattnet skulle ledas förbi deras anläggningar.

Under andra halvan av 1800-talet träffades Sverige med full kraft av ”järnbruksdöden”. Så gott som alla små bruk slogs ut vilket gjorde att de skogsinnehav som skapats för att trygga tillgången på kolved i princip blev obehövliga. Men som en ödets skickelse växte det samtidigt upp helt nya industrier som behövde virket.

Sveriges första massafabrik, träsliperiet Önan i Trollhättan, anlades 1857. Landets första sulfatfabrik byggdes i Delary 1874. Under andra hälften av 1800-talet anlades ett stort antal massafabriker i södra Sverige.

Järnbruksdisponenterna såg de nya massabruken som en skänk från ovan och sålde glatt sina skogar till dem. Övergången gick smidigt, både järnbruken och massabruken använde sig ju av virke i klena dimensioner.

– Det fanns i södra Sverige heller inte några stora orörda skogar som i norr att exploatera, säger Arnold Ahlbäck. Det mesta var redan intecknat av bönder och byasågar. Tillståndet i bondeskogarna var ofta dåligt. De brukades egentligen inte alls för att ge virke utan man såg till att hålla dem öppna för att ge kreatursbete.

Men samtidigt är det en förhållandevis tätbefolkad del av landet med många städer och samhällen – som växte så det knakade under 1800-talet. Och deras invånare behövde ved för uppvärmning. Med de nya massafabrikerna och en del stora sågverk ökade behovet av att transportera både klent och grovt virke över längre sträckor.

– Under andra halvan av 1800-talets etablerades ett stort antal flottleder även i södra Sverige, säger Rolf Albertsson.

Ja, det byggdes flottleder ända fram till 1940-talet på en del håll. Men samtidigt växte det också fram ett allt mer finmaskigt nät av järnvägar i den här delen av landet. Det dämpade naturligtvis behovet av flottleder, men det finns också många exempel på hur man kombinerade flottning med järnvägstransporter.

Dödsstöten för den sydsvenska flottningen – liksom för all flottning i Sverige – kom med lastbilarna.

– Men flottningen i Sydsverige levde kvar här och var ända in på 1960-talet, konstaterar Rolf Albertsson. Idag är det dock en nästan helt bortglömd epok. När vi under arbetet med boken besökte en myndighet möttes vi av ett milt överseende leende från en ändå inte purung tjänsteman när vi ställde frågor om sydsvensk flottning. Så kanske fyller vår bok ändå en lucka i den svenska skogshistorien.

Författare

Lars Klingström

Tidender nr 2 2011

Fakta

Flottning och flottleder i södra Sverige

Boken ger på ett lättillgängligt och intresse- väckande sätt en god bild av en idag nästan bortglömd epok. Rolf Albertsson och Arnold Ahlbäck har
gått grundligt tillväga och belyser i princip alla aspekter på flottning. De berättar om de skilda förutsättningarna för flottning i norra och södra Sverige och redogör för hur de allt fler skogs- industrierna kom att påverka utvecklingen. Boken tar också upp de rättsliga aspekterna på flottning och hur staten reglerade rätten att bruka vattendragen för flottning.

Mer än halva boken ägnas åt detaljerade beskrivningar av ett 20-tal av de största flottleder- na från norra Östergötland och nedåt i landet. Här kan den som noterat spåren av en flottled i sin hembygd få svar på många av sina frågor.

För den skogshistoriskt intresserade har Flottning och flottleder i södra Sverige en given plats i bokhyllan. Det är en bok som man gärna återvänder till, inte minst på grund av de många bilderna och den både faktafyllda och trevliga framställningen. Ett stort plus också för de många personliga minnena från dem som författarna intervjuat eller refererar till från gamla tidningslägg.
/ Lars Klingström

 
 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng